Vælg en side

Lyksvad Caviar

Lyksvad Caviar

 • Lyksvad er en familie ejet og -drevet virksomhed som har udviklet sig fra et traditionelt til landbrug til nu som de eneste i Danmark at producere caviar, som bliver pakket direkte på gården. 
 • Lyksvad Caviar bliver i dag drevet af brødrene Jakob og Kristian Larsen. 
 • Vi har stor fokus på kvalitet og friskhed. Vi opdrætter fiskene og vi forarbejder selv caviaren, derfor kan vi garantere friskheden og sporbarheden på alle vores produkter, fra vand til bord! 
 • Lyksvad har opdrættet fisk, primært ål og stør i mere end 20 år. Fiskene lever i indendørsbassiner, med vand fra undergrunden som renses og genbruges, overskydende spildevand bliver brugt som gødning på marker. Indendørs opdræt betyder fuld kontrol over fiskens levebetingelser, vandkvalitet, foder mv. Der er således heller ingen risiko for forurening af naturlige vandløb eller åer og ingen muligheder for udslip af fisk. 
 • Vi har eget slagteri og pakkeri hvor caviaren forarbejdes og pakkes. Der er således fuld kontrol over hele processen, hvilket giver en sikkerhed for at kvaliteten er i orden og en præcis viden om hvor caviaren stammer fra, samt under hvilke betingelser fisken har levet. 
 • Du får med Lyksvad caviar en unik historie, et dansk og lokalt produceret produkt, samt en frisk caviar uden konserveringsmidler. 

I videoen her kan du se og høre mere om Lyksvad:

Lyksvad Caviar 

 • Ægte stør caviar fra dansk fiskefarm syd for Kolding.
 • Caviar er umoden rogn fra stør, det vil sige at det er nødvendigt at slagte fisken for at få caviaren ud.
 • Der findes ca. 25 naturlige størarter og der bliver løbende fremavlet nye hybrider med det formål at optimere caviarproduktionen.
 • Lyksvad har de naturlige størarter Russiske stør (A. gueldenstaedti) og Sibiriske Stør (Acipenser Baerii).
 • Den Russiske Stør er kønsmoden og kan levere caviar når den er ca. 16-18 år og en vægt på ca. 16-20 kg. Caviaren kaldes Osciatra.
 • Den Sibiriske Stør er kønsmoden og kan levere caviar når den er ca. 8-10 år og en vægt på 10 – 12 kg. Caviaren kaldes Baerii.
 • En ældre fisk giver større æg og en mere dyb og kompleks smag (mere umami).
 • Caviaren renses og saltes med dansk syde salt fra Læsø. Der tilsættes 3,5 % salt som er let saltning, også kaldet Malossol.
 • Salten trækker væske ud, dette dræner vi fra. Denne væske indeholder også en del af det tilsatte salt, derfor ender vi med 2,7 % salt i caviaren.
 • Der tilsættes ingen andre konserveringsmidler eller kunstige tilsætningsstoffer. Det er derfor den rene caviar kun tilsat salt.
 • Caviaren modes typisk i 14 – 20 dage hvorefter den pakkes i dåser med en holdbarhed på 30 dage. Det giver en meget frisk caviar og en friskhed der er meget svær at opnå ved importeret caviar, hvor der typisk også er tilsat konserveringsmidler som borax.
 • Lyksvad er de eneste der har tilladelse (CITES registreret) til at producere og pakke caviar i Danmark. Lyksvad har CITES nummer DK- 0001
 • Caviaren sælges primært til restauranter i Danmark.

Stør 

 • Støren er i dag, en af de ældste nulevende fiskearter på kloden, den er helt uforandret siden urtiden formillioner af år siden (ca. 200 millioner år). Når man ser på den, kan man godt forestille sig, at støren har leveti dinosaurernes tid. Støren er dækket med skjoldplader, hvor nogle er stjerne formet, som er placeret iparallelle linjer på ryggen og på siderne.
 • Støren er total fredet. Alt caviar kommer derfor i dag fra opdræt. Caviar produktionen på Lyksvad påvirkerderfor på ingen måde den naturlige bestand og vi har via Cites fuld dokumentation for den enkelte størsoprindelse.
 • Støren i Danmark. Der har levet vilde og naturlige stør i Danmark. I det 19. århundrede fangede man jævnligt stør langs de danske kyster, men det sidste eksemplar menes fanget i 1952 i Limfjorden ved Venø. 

 • Kongelig fisk. Støren har været en meget vigtig fisk allerede i oldtiden. Man ved fra bopladsudgravninger, at befolkningen fik dækket op til 70 procent af deres behov for dyrisk æggehvide (protein) ved at spise størkød. Jyske Lov og Sjællandske Lov omtaler støren. Den var en kongelig fisk, et regale, og er det stadig i Storbritannien. Fangede man en stør, skulle hele fisken omgående ekspederes videre til det kongelige taffel. Ifølge gamle domme måtte intet beholdes, hele fisken skulle videregives til kongen.

 • Kødet er fint lyst, meget fast, minder lidt om hellefisk og støren har ingen ben. 

 • Der har i nyere tid ikke været tradition for at spise størkød i Danmark. Størkød, særlig varmrøget, er en meget fin spise i Rusland og Østeuropa. 

Caviar

 • Caviar er en af de mest luksuøse fødevare der findes. 
 • Caviar er renset og saltet fiskerogn fra stør. 
 • Alt caviar har CITES mærkning og nummeret sikrer at hver enkelt dåse caviar kan spores tilbage til den enkelte fisk. Dette er for at undgå caviar fra vildt fangede stør. Se efter CITES nummeret, som tæller hvor fisken er opdrættet, hvor caviaren er pakket og hvilken fisk der har leveret caviaren. 
 • Hver enkelt størart laver hver deres egen unikke caviar og hver caviar producent har deres egen måde at bearbejde caviaren. Derudover kan smagen, farven og konsistensen kan variere fra fisk til fisk, afhængig af foder og vandkvaliteten fisken har levet i. Det er derfor en unik smagsoplevelse hver gang du smager caviar. 
 • Der findes mange forskellige typer caviar og der findes mange billige efterligninger, lavet af f.eks. tang. 
 • Ægte caviar staves med C. Ifølge en EU-bestemmelse skal rogn fra stør staves med c. Andre typer fiskerogn fra f.eks. laks, ørred eller stenbidder skal taves med K. 
 • Det estimeres at Kina producerer optil 80 % af alt caviar i verden.